28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 06 بهمن 1397 14:00
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,100 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 بهمن 1397 14:01
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,250 تومان ( 190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 24 بهمن 1397 14:02
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,100 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:11
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 01 اسفند 1397 16:44
3
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 بهمن 1397 16:00
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 17 بهمن 1397 15:13
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
5,000 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:11
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 بهمن 1397 13:45
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:11
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
5,580 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:12
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 28 بهمن 1397 15:42
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,980 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:36
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
5,630 تومان ( 110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:11
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
5,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 15 بهمن 1397 15:52
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,700 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 15:11
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:36
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
5,630 تومان ( 110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 بهمن 1397 15:58
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 04 اسفند 1397 16:37
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
5,660 تومان ( 650 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...