28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 10 آذر 1397 14:09
2
1000
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 10 آذر 1397 14:09
2
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 10 آذر 1397 14:09
2.5
1250
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:46
3
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
4,920 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:46
4
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,920 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:46
5
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
4,150 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 17 آذر 1397 16:29
6
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,970 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 12 آذر 1397 14:15
6
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
4,080 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:47
8
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,950 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 17 آذر 1397 16:30
8
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,980 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:48
10
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
3,950 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:38
10
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,940 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:48
12
1500
حالت: رول
ST37
کارخانه
3,950 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 17 آذر 1397 16:30
12
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,980 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 12:47
15
1500
حالت: رول
ST37
انبار اصفهان
3,950 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 18 آذر 1397 13:38
15
6000*1500
حالت: فابریک
ST37
انبار اصفهان
3,940 تومان ( -80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

,

قیمت ورق سیاه

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...