مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

نورد فولاد آیین صنعت

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 12ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 11:12

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...