مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

آذر گستر سدید

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 اسفند 1399 12:13

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

14,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...