مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

نورد فولاد نوین متین

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 10 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:07

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...