28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 23 آبان 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

168.3

حالت: 12 متری

6

کارخانه

5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

219.1

حالت: 12 متری

6

کارخانه

5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

273.1

حالت: 12 متری

6

کارخانه

6,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

323.9

حالت: 12 متری

6

کارخانه

5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

355.6

حالت: 12 متری

6

کارخانه

5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 15 مهر 1398 09:35

406.4

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 15 مهر 1398 09:35

457

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 15 مهر 1398 09:35

508

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 15 مهر 1398 09:35

610

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 15 مهر 1398 09:35

711

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

762

حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

813

حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 23 آبان 1398 10:49

914

حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...

اسکما پرسش و پاسخ نبشی