28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 31 شهریور 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

168.3

حالت: 12 متری

6

کارخانه

6,310 تومان ( -320 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

219.1

حالت: 12 متری

6

کارخانه

6,310 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

273.1

حالت: 12 متری

6

کارخانه

6,410 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

323.9

حالت: 12 متری

6

کارخانه

4,310 تومان ( -2,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

355.6

حالت: 12 متری

6

کارخانه

4,310 تومان ( -2,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

406.4

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

457

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

508

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

610

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

711

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

762

حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,460 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

813

حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,460 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:05

914

حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,460 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...