امروز شنبه 28 دی 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

168.3

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

219.1

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

273.1

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

323.9

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

355.6

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 26 آذر 1398 14:21

406.4

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 26 آذر 1398 14:21

457

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 26 آذر 1398 14:21

508

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 26 آذر 1398 14:21

610

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

711

حالت: 12 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

762

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

813

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ بروزرسانی: 26 دی 1398 12:47

914

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...