28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
60.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
76
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
88.9
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
114.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
141.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
6,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:15
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
6,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...