28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
6,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
60.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
76
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
88.9
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
114.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
141.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
6,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:14
168.3
حالت: 6 متری
4
کارخانه
6,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...