28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 25 مهر 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,430 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,430 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...