28 28 28 36 031

امروز جمعه 30 فروردین 1398
سبد خرید0
 

فيلترها

تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,880 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,880 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,010 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,830 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,960 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,830 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,960 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,830 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,960 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,830 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 29 فروردين 1398 10:09

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,960 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

فيلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...