28 28 28 36 031

امروز جمعه 22 آذر 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "3/4 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "1 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,990 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "1 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,990 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,990 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"2 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,990 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 21 آذر 1398 12:06

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

7,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...