28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,330 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,330 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,280 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
48.3
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
60.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:29
60.3
حالت: 6 متری
3.9
کارخانه
6,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...