28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 25 مهر 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

لوله و پروفیل کچو

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:18

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...