28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 27 مرداد 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

لوله و پروفیل کچو

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:24

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...