28 28 28 36 031

امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398
سبد خرید0
 

فيلترها

تنظيم دوباره

لوله و پروفیل کچو

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,930 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,930 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,930 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 04 ارديبهشت 1398 14:05

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,930 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

فيلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...