امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

لوله و پروفیل کچو

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز توکار گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز توکار گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز توکار گاز "1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

8,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز توکار گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

8,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز توکار گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

8,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز توکار گاز "2 تولیدی صنعتی کچو بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:16

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

8,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...