28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:11
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,460 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 11 آذر 1397 09:40
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:11
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,460 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 11 آذر 1397 09:40
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
تماس بگیرید واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:11
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:11
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:11
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13
48.3
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "2 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:11
60.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا بروزرسانی: 12 آذر 1397 16:13
60.3
حالت: 6 متری
3.9
کارخانه
6,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...