28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 31 شهریور 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا بروزرسانی: 28 شهریور 1398 09:44

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...