28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 28 خرداد 1398
سبد خرید0
 

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,170 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,310 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,170 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,310 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:44

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,430 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:44

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,430 تومان ( 7,430 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:44

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,430 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:45

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,430 تومان ( 7,430 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:44

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:45

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,370 تومان ( 7,370 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:44

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:45

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,370 تومان ( 7,370 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...