28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:54
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:54
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:54
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:55
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:54
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:55
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:55
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 18 آذر 1397 10:55
60.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...