28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 25 مهر 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

8,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

8,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

8,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 مهر 1398 11:19

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...