28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 5 اسفند 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:30
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:30
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:30
33.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 بهمن 1397 11:32
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,100 تومان ( 250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:30
42.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 بهمن 1397 11:32
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,100 تومان ( 250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:30
48.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 بهمن 1397 11:32
48.3
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,100 تومان ( 250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 04 اسفند 1397 11:30
60.3
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...