امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398
سبد خرید0
 
تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:18

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:18

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:18

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:19

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:18

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:19

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:18

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:19

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 10:18

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...