28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
21.2
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
26.7
حالت: 6 متری
2
کارخانه
8,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
33.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,640 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
42.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
8,640 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
8,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
60.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
8,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
88.9
حالت: 6 متری
3
کارخانه
8,270 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا بروزرسانی: 18 آذر 1397 15:14
114.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
7,970 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...