دنیای معدن -قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روزپنجشنبه با1.05دلار افزایش با 128.40 دلار معامله شد. به گزارش دنیای معدن،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 1.05دلارافزایش با128.40دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با 0.80دلارافزایش با 140.15دلارمعامله شد. شمش فولاد درچین 2.15دلار افزایش558.93دلار معامله شد. شمش روی به 11.50دلار کاهش 2721دلارقیمت خورد. زغال سنگ بدون تغییر با 147.50دلار معامله شد.