مهندس سید حسین احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل سابق فولاد خراسان، به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور عضو هیئت مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع شد.