دکتر سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرح می‌دهد که چگونه می‌توان تابوی عدم دستیابی به دانش فنی تولید کک سوزنی و الکترود گرافیتی در ایران را برای همیشه شکست. ویدئویی که چیلان بر اساس «نقشه راه» سبحانی برای تولید باکیفیت‌ترین «الکترود گرافیتی» در ایران تهیه کرده را ببینید.