دنیای معدن - وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمار 11 ماهه سال 98 میزان تولید شمش فولادی را رقم بیش از 21 میلیون و 679.6 هزار تن قید کرد که نسبت به دوره مشابه در سال 97 رشد 5.2 درصدی دارد. به گزارش دنیای معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمار 11 ماهه سال 98 میزان تولید شمش فولادی را رقم بیش از 21 میلیون و 679.6 هزار تن قید کرد که نسبت به دوره مشابه در سال 97 رشد 5.2 درصدی دارد. جداول آماری مورد بررسی نشان می دهد که در 11 ماهه 97 تولید شمش فولادی افزون بر 20 میلیون و 600.8 هزار تن ثبت شده بود. میزان تولیدات فولادی در 11 ماهه سال 98 به رقم بیش از 18 میلیون و 864.6 هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه سال 97 که افزون بر 17 میلیون و 884.7 هزار تن بود، رشد 5.5 درصدی را ثبت کرد. براساس داده های آماری وزارت صنعت، میزان تولید کاتد مس امسال، به رقم بیش از 226.8 هزار تن رسید که در مقایسه با 225 هزار تن عملکرد 11 ماه سال 1397 افزایش 0.8 درصدی دارد. جداول آماری مورد بررسی گویای آن است که 11 ماهه سال 98 میزان تولید شمش آلومینیوم به رقم 241.4 هزار تن رسید و این درحالی است که در دوره مشابه سال 97 رقم 288 هزار تن ثبت شده بود و کاهش 16.2 درصدی را رقم زد. میزان تولید 10 ماهه شمش آلومینیوم در سال 98 رقم 217.1 هزار تن اعلام شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 افت 19.7 درصدی داشت. میزان تولید پودر آلومینا در دوره 11 ماهه این گزارش رقم 213.1 هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 که 217.1 هزار تن بود، کاهش 1.8 درصدی دارد. آمارهای عملکرد 10 ماهه پارسال گویای تولید 192.5 هزار تن پودر آلومیناست و در مقایسه با رقم 196.2 هزار تن تولید دوره مشابه در سال 97 افت 1.9 درصدی داشت. آمارهای وزارت صنعت نشان می دهد که در 11 ماهه 98 میزان تولید کنسانتره زغال سنگ به سطح افزون بر یک میلیون و 396.8 هزار تن رسید که در مقایسه با رقم بیش از یک میلیون و 498.9 هزار تن عملکرد 11 ماهه 97 افت 6.8 درصدی دارد. 10 ماهه 98 هم آمار تولید کنسانتره زغال سنگ نسبت به مدت مشابه در سال 97 کاهش 6.1 درصدی داشت. میزان تولید سیمان در دوره این گزارش به رقم افزون بر 55 میلیون و 706.6 هزار تن رسید و در مقایسه با 11 ماهه 97 که 49 میلیون و 632 هزار تن بود، افزایش 12.2 درصدی را ثبت کرد. سیمان تولیدی در 10 ماهه پارسال هم با رقم 51 میلیون و 227.3 هزار تن در مقایسه با 10 ماهه 97 رشد تولید 12.2 درصدی داشت. وزارت صنعت در آمار 11 ماهه 98 میزان تولید کاشی و سرامیک را رقم 370 میلیون و 233.5 هزار مترمربع ثبت کرده و در مقایسه با رقم 350 میلیون و 805.1 هزار متر مربع عملکرد 11 ماهه 97 رشد 5.5 درصدی دارد. 10 ماهه سال گذشته 335 میلیون و 837.1 هزار متر مربع کاشی و سرامیک تولید شده بود که در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 افزایش 5.3 درصدی داشت. شیشه جام با رشد تولید 7.2 درصدی بررسی جداول آماری این گزارش نشان می دهد، میزان تولید شیشه جام در 11 ماهه 98 به رقم 964.1 هزار تن رسید و نسبت به دوره مشابه سال 97 که برابر با 899.7 هزار تن بود، رشد 7.2 درصدی را ثبت کرد. همچنین عملکرد 10 ماهه تولید شیشه جام در سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 رشد 8.4 درصدی داشت. رشد تولید 19.3 درصدی ظروف شیشه ای برپایه جداول مورد بررسی ظروف شیشه ای تولید شده در 11 ماهه سال گذشته به رقم 485.9 هزار تن بالغ گشت و نسبت به 407.2 هزار تن عملکرد 11 ماهه 97 بالاترین رشد عملکرد در این دوره را با رقم 19.3 درصد ثبت کرد. واقعیت اینکه در آمار 12 گانه وزارت صنعت مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در 11 ماهه پارسال، بالاترین رشد مربوط به تولید ظروف شیشه ای با افزایش بازدهی 19.3 درصد است. افزایش 4.6 درصدی تولید چینی بهداشتی میزان تولید چینی بهداشتی در 11 ماهه سال 98 به رقم 96.8 هزار تن رسید و نسبت به دوره مشابه سال 97 که رقم 92.5 هزار تن بود، رشد 4.6 درصدی را نشان می دهد. 10 ماهه پارسال تولید چینی بهداشتی با رقم 88 هزار تن نسبت به مدت مشابه در سال 97 افزایش عملکرد 6 درصدی را ثبت کرد.