دنیای معدن - امروز توسعه صنعت فولاد با رویکرد به مناطق برخوردار از منابع آبی در دستور کار است و اجرای ۱۰ میلیون تن فولاد در منطقه چابهار و ۱۰ میلیون تن در استان هرمزگان (بندرعباس) به عنوان رویکرد جدی پیش بینی شده است. اکنون انتظار می رود مسیر این صنعت به سوی افق چشم انداز به درستی طراحی و به اجرا گذاشته شده و اکنون تامین خوراک واحدهای فولادسازی به عنوان دغدغه ای جدی محسوب می شود. به گزارش دنیای معدن از سیستان و بلوچستان ، صنعت فولاد ایران امروز عمری بیش از نیم قرن را در کارنامه خود دارد و بیش از چهار دهه در عصر انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه داده است و اکنون در جایگاه دهمین فولادساز جهان، راهبرد خود را مبنی بر توسعه در کنار آب ترسیم کرده است. آمارهای فولادسازی ایران گویای آن است که در چارچوب برنامه های پنج ساله سیاست افزایش تولید و ارتقای ظرفیت این بخش دنبال شده، به گونه ای که در چارچوب نخستین برنامه توسعه (۷۲- ۱۳۶۸) تولید شمش فولادی در این دوره (در مجموع) رقم ۱۲.۳ میلیون تن را نشان می دهد و ظرفیت اسمی ثبتی در سال ۱۳۷۲ رقم ۶.۲ میلیون تن شد. نامناسب بودن رشد ظرفیت نسبت به تولید کارنامه صنعت فولاد در دوره ۲۰ ساله (۹۱- ۱۳۷۲) گواه آن است که فولادسازان با وجود تلاش ارزشمند برای رشد تولید، اما همواره از متناسب نبودن رشد ظرفیت تولید نسبت به رشد تولید در رنج بوده و از این فاکتور به عنوان کاهش بهره وری در این بخش یاد شده است. واقعیت اینکه آمار متقنی در این ارتباط، محل رجوع نبوده و مرجع رسمی این داده ها وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره است، اما پیش تر وزارت صنایع و معادن آماری در دسترس قرار داده بود، که امروز چندان مورد استناد قرار نمی گیرد، زیرا برنامه ها به اتکای داده های پیشین پیشرفت نکرده، این اختلاف آماری از بخش استخراج مواد معدنی شروع تا صنعت فولاد تداوم دارد. مرور کارنامه دولت یازدهم در صنعت فولاد آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در سال ۱۳۹۲ ظرفیت فولاد کشور به رقم ۲۲.۵ میلیون تن رسید، در حالی که میزان تولید رقم ۱۶.۱ میلیون تن ثبت شد و در سال ۱۳۹۳ بدون تغییر در میزان ظرفیت، رقم ۱۷.۵ میلیون تن تولید اعلام شد. سال ۱۳۹۴ که پایان برنامه پنجم قلمداد می شود، بدون احتساب سال ۱۳۹۵ به عنوان سال تنفس برنامه، ظرفیت اعلامی رقم ۲۳.۷ میلیون تن بود، اما میزان تولید به سطح ۱۶.۷ میلیون تن رسید. سال ۱۳۹۵ هم ظرفیت به رقم ۲۹.۸ میلیون تن بالغ شد و تولید در سطح ۱۸.۵ میلیون تن ثبت شد. برنامه ششم و برنامه های صنعت فولاد برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) در صنعت فولاد هم هم سو با سند چشم انداز (۱۴۰۴) طراحی شده، به گونه ای که برای سال ۹۶ ظرفیت ۳۱ میلیون تنی هدف قرار گرفت که تولید ۲۱.۸ میلیون تنی رقم خورد و در سال ۹۷ که ظرفیت بیش از ۳۳ میلیون تنی مورد انتظار بود، بیش از ۲۴.۶ میلیون تن تولید به دست آمد. چشم انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن در نظر گرفته شده که با روند پیشین، انتظار می رود تولید به رقم ۴۸ تا ۴۹ میلیون تن فولاد محقق شود. عطش صنعت فولاد و کم آبی کشور آمارهای مختلفی در زمینه میزان آب مورد نیاز و مصرف این بخش مطرح است، عطش صنعت فولاد همواره یک دغدغه برای واحدهای تولیدی بوده و در این ارتباط آمده میزان کل مصرف آب در صنایع فولادی اکنون رقم ۲۷۵ میلیون متر مکعب در سال است و در کل استان های کشور، در مجموع ۴۶ درصد مصرف آب صنایع متعلق به صنعت فولاد بوده که بیشتر آن از محل بازیافت آب های مصرفی حاصل می شود. واقعیت اینکه امروز ۸۵ درصد از مجموع (توانمندی) واحدهای فولادی در ایران خواسته یا ناخواسته در مرکز کشور تجمیع شده اند که عمده آب مصرفی آن ها از طریق پساب های شهری و کشاورزی تامین می شود. سیاست توسعه فولاد در آب های جنوب امروز توسعه صنعت فولاد با رویکرد به مناطق برخوردار از منابع آبی در دستور کار است و اجرای ۱۰ میلیون تن فولاد در منطقه چابهار و ۱۰ میلیون تن در استان هرمزگان (بندرعباس) به عنوان رویکرد جدی پیش بینی شده و اکنون انتظار می رود مسیر این صنعت به سوی افق چشم انداز به درستی طراحی و به اجرا گذاشته شده و اکنون تامین خوراک واحدهای فولادسازی به عنوان دغدغه ای جدی محسوب می شود. برنامه انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی کشور (سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی) هم سو با برنامه های توسعه صنعتی-معدنی دنبال می شود و به این ترتیب بخشی از نیازهای این بخش را پاسخگو است.​