به شهادت همه فعالان و کارخانجات  تولید کننده  و مصرف کننده فولاد در بخش خصوصی، چندین سال است که  همه از سنگ تا رنگ نسبت به عدم توازن زنجیره فولاد اعتراض دارند و بر این اساس  پیشنهاد تشکیل “شورای عالی زنجیره فولاد” زیر نظر شخص وزیر صنعت بعنوان مرضی الطرفین؛ داده می شود. اما این […]