دنیای معدن -عملیات اجرایی کارخانه ذوب فولاد شاهرود سه شنبه با حضور وزیر نیرو در شاهرود آغاز شد. فرماندار شاهرود در حاشیه سفروزیر نیرو به شاهرود، با اشاره به اینکه تولید 300 هزار تن فولاد در سال برای این کارخانه پیش بینی شده، افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت 11 هکتار در شهرک صنعتی شاهرود ساخته می شود. محمد کرم محمدی با بیان اینکه این کارخانه قرار است سالانه 150 هزار تن نورد مقاطع فولادی و 150 هزار تن شمش فولاد تولید کند، تصریح کرد: با راه اندازی این واحد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود، برای 190 تن به طور مستقیم و 800 تن به طور غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. به گزارش ایرنا، کارخانه ذوب فولاد با 2 بخش ذوب و نورد احداث می شود.