مهران محجوب نژاد، معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک و مشاور طرح جامع فولاد کشور، در گزارشی به چیلان پایش سال 96 طرح جامع فولاد را تشریح کرده است. در ادامه این گزارش در اختیار خوانندگان چیلان قرار می گیرد.