28 28 28 36 031

امروز دوشنبه 28 مرداد 1398
سبد خرید0

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:36 حالت: کلاف

5.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:36 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:36 حالت: کلاف

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 24 مرداد 1398 11:15 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:23 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,170 تومان ( 4,170 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:23 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,180 تومان ( 4,180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,520 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:50 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

30

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,950 تومان ( 5,950 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 13:00 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:23

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:23

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:23

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:58

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

11,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:58

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

11,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:58

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

11,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:58

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

11,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:58

0.5

1250

حالت: رول

8004

کارخانه

11,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:58

0.5

1250

حالت: رول

5017

کارخانه

11,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 04 تیر 1398 14:17

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 04 تیر 1398 14:17

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 24 فروردين 1398 16:22

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 04 تیر 1398 14:17

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:31

2

1000

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:31

2

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:31

2.5

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

3

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,540 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 مرداد 1398 15:26

3

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

4

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,560 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 مرداد 1398 15:26

4

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

5

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 مرداد 1398 15:26

5

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

6

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,550 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

6

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,690 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

8

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,590 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:38

8

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

10

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,590 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

12

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,590 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

15

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,590 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:39

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,590 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 11:46

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 تیر 1398 13:36

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:57

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

8

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,500 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:26

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:39

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,800 تومان ( 4,800 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 16:09

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 12:20

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:38

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:39

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,800 تومان ( 4,800 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:38

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

12

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

12

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 12:39

14

حالت: کلاف

A3

کارخانه

4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

16

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 13:44

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:06

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,250 تومان ( 4,250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:04

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 13:44

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 13:44

36

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 13:45

40

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد خوزستان

نام کالا قيمت
تختال C فولاد خوزستان بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

کارخانه

2,535 تومان ( 747 تومان )
سفارش
بلوم و بیلت فولادی فولاد خوزستان 150*150(5SP) بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

5.5

حالت: شاخه

A1

کارخانه

2,450 تومان ( 968 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد نیشابور

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:29

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( -90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:29

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,250 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:30

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:29

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,330 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:23

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:23

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:23

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:12

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:15

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

76

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 10:22

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 10:28

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

141.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

141.3

حالت: 6 متری

5

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 10:29

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

168.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:41

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

219.1

حالت: 6 متری

6

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز بروزرسانی: 19 مرداد 1398 14:00

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 23 مرداد 1398 16:10

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 23 مرداد 1398 16:10

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,480 تومان ( 9,480 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:25

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:25

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:05

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:05

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:05

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:26

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 24 تیر 1398 11:04

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 24 تیر 1398 11:05

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:28

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:48

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 4,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:34 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:53 حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:34 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,400 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:54 حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 24 مرداد 1398 10:03 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,500 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,450 تومان ( -70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,440 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,450 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,480 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,490 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,600 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,400 تومان ( -80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,380 تومان ( -80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,450 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,600 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:30

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,500 تومان ( -130 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,600 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:30

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:30

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,350 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

4,400 تومان ( -90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,350 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:32

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,600 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 22 مرداد 1398 10:19

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 22 مرداد 1398 10:19

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 10 بهمن 1396 14:30

13

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

18

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

21.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

26.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

32

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:38 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

33.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

42.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

60.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

76

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

88.9

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

114.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

4,600 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:02

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 آبان 1397 12:29

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 آبان 1397 12:29

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 12 آبان 1397 14:14

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,550 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

12.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 14:37 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( 4,080 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 14:37 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( 4,080 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 تیر 1398 10:56 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 4,060 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 14:37 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 4,060 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 تیر 1398 10:56 حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 4,060 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 4,060 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 4,060 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

8

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

10

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

12

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

20

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

25

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

30

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

35

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:16

40

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 19 مرداد 1398 15:46

8

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:46

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

10

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:46

12

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:46

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

15

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

20

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

20

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

25

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

25

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

30

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

30

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:13

40

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:57

0.5

1250

حالت: رول

5015

کارخانه

11,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:57

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

11,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:57

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

11,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:57

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

11,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:57

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

11,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سبز 0.50 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:57

0.5

1250

حالت: رول

6024

کارخانه

11,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:27

2.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6.6 متری

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:32 حالت: 6 متری

20*10

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:32 حالت: 6 متری

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

40*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33 حالت: 6 متری

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:33

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 16 مرداد 1398 15:30

2

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

2.5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

3

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

4

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1398 15:21

5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

6

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

8

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

8

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

10

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

10

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

12

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

15

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

35

6000*1000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

35

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 26 مرداد 1398 11:26

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:27

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:05 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

4,730 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 16 تیر 1398 10:51 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 16 تیر 1398 10:51 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:05 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 09 تیر 1398 11:02

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:00

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,720 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:52

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:00

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:00

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:00

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 تیر 1398 09:53

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 تیر 1398 09:53

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:11

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:14

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,240 تومان ( 4,240 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:13

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:14

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,240 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 15:14

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,240 تومان ( 4,240 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 23 خرداد 1398 11:53 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,180 تومان ( -70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,180 تومان ( 4,180 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 12:16 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,100 تومان ( -80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( -80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 آریان فولاد بروزرسانی: 26 مرداد 1398 14:31 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

580,000 تومان ( -10,000 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,100 تومان ( 4,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 آریان فولاد بروزرسانی: 26 مرداد 1398 14:31 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

750,000 تومان ( -10,000 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,100 تومان ( 4,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:14 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 آریان فولاد بروزرسانی: 26 مرداد 1398 14:31 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

1,170,000 تومان ( 1,170,000 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 آریان فولاد بروزرسانی: 08 مرداد 1398 12:20 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:15 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:15 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 12:28 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 13 مرداد 1398 12:30 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:38

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:39

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:39

120*120

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:10

120*120

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:13

130*130

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

140*140

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

150*150

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

160*160

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:15

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

تیرآهن کرمانشاه

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:49

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:49

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:49

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:49

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

609,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:49

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

702,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 27 مرداد 1398 11:49

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

656,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 17 تیر 1398 12:15

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:56

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز بروزرسانی: 10 مرداد 1398 12:30

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز بروزرسانی: 10 مرداد 1398 12:30

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:56

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

4,580 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد آریا ذوب