امروز پنجشنبه 14 فروردین 1399
سبد خرید0
 

همه محصولات

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:28 حالت: کلاف

5.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 03 دی 1398 14:21 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 13 آبان 1398 13:22 حالت: کلاف

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:26 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:32 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:32 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:32 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:33 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

30

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:57 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:41

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

14,200 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:41

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

15,000 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:41

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

14,100 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 15 اسفند 1398 13:20

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 13:39

0.5

1250

حالت: رول

8004

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:41

0.5

1250

حالت: رول

5017

کارخانه

14,200 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:11

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 05 اسفند 1398 14:46

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 16:13

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 16:13

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:21

2

1000

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

2

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:01

2.5

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

3

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 19 اسفند 1398 14:39

3

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

4

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 19 اسفند 1398 14:39

4

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

5

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 19 اسفند 1398 14:39

5

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

6

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

6

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

8

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

8

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

10

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

12

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 19 اسفند 1398 14:39

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

15

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 19 اسفند 1398 14:39

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

8

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:46

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 دی 1398 12:34

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:46

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:46

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 دی 1398 12:35

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

12

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

12

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 06 بهمن 1398 13:09

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 21 دی 1398 12:35

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 06 بهمن 1398 13:09

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 04 آذر 1398 15:37

14

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 آبان 1398 16:35

16

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 06 بهمن 1398 13:09

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

36

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 بهمن 1398 16:01

40

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:05

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد خوزستان

نام کالا قيمت
تختال C فولاد خوزستان بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

کارخانه

2,535 تومان ( 747 تومان )
سفارش
بلوم و بیلت فولادی فولاد خوزستان 150*150(5SP) بروزرسانی: 17 اسفند 1398 15:39

5.5

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نیشابور

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 12 اسفند 1398 15:19

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 12 اسفند 1398 15:19

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:47

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,330 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:47

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,330 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:47

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,330 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:47

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,330 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:47

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,330 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 21 اسفند 1398 14:47

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 21 اسفند 1398 14:47

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 21 اسفند 1398 14:47

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 11:48

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

12,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "3/4 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکارگاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

12,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "1 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکارگاز "1 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

12,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

12,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

12,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

12,390 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

12,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

12,390 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"2 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله توکار گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:22

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:27

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

12,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 11:48

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

76

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:52

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 11:48

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

141.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

141.3

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 11:48

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:37

168.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:38

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 11:48

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:38

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 09 مهر 1398 10:38

219.1

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:01

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:34

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

6,660 تومان ( 6,660 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:34

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

6,660 تومان ( 6,660 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:48

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

13,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:49

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:49

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:49

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:49

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:49

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:49

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:50

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 11 فروردين 1399 12:52

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 07 فروردين 1399 11:58

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

حالت: 12 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 14 بهمن 1398 11:43 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 19 اسفند 1398 15:46 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 19 اسفند 1398 15:46 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 اسفند 1398 13:39

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

6,560 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,570 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

6,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

6,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:46

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 اسفند 1398 13:42

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 07 بهمن 1398 13:25

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 اسفند 1398 13:42

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 اسفند 1398 13:42

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 اسفند 1398 13:42

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:51

13

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:51

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:51

18

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:51

20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

21.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

26.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:51

32

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 26 دی 1398 13:27 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

33.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

42.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

60.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

76

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

88.9

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

114.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:03

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 مهر 1398 14:35

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:25

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 اسفند 1398 11:37

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 19 آبان 1398 09:54

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:26

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:26

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:26

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 اسفند 1398 11:37

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 دی 1398 14:14

12.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:33 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 دی 1398 13:19 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 دی 1398 13:19 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 13 اسفند 1398 13:56 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 دی 1398 13:19 حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 22 اسفند 1398 10:03

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 13 اسفند 1398 11:00

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

8

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

10

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

12

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

20

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

25

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

30

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:36

35

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

40

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

8

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 12 اسفند 1398 15:48

10

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

12

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 12 اسفند 1398 15:48

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:11

15

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

20

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:11

20

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

25

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:11

25

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

30

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:11

30

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:35

40

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

5015

کارخانه

13,900 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

13,900 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

13,900 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

13,900 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

13,900 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

6024

کارخانه

13,900 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:42

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

12,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

2.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 اسفند 1398 13:49

2.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6.6 متری

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

20*10

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
قوطی 14 فولاد علویجه بروزرسانی: 09 فروردين 1399 10:09 حالت: 6 متری

20*10

حالت: 6 متری

1.5

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

40*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50 حالت: 6 متری

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:50

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 01 دی 1398 15:31

2

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 01 دی 1398 15:31

2.5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

3

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

4

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

6

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

8

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 29 بهمن 1398 14:51

8

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

10

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 30 بهمن 1398 16:10

10

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

12

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 14 اسفند 1398 15:20

15

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان بروزرسانی: 15 بهمن 1398 15:05

35

6000*1000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان بروزرسانی: 15 بهمن 1398 15:05

35

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 10 فروردين 1399 11:16

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 05 اسفند 1398 12:51

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 04 اسفند 1398 16:01

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 09:50 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 09:50 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

6,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 16 آذر 1398 12:51 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 10 دی 1398 10:03 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 12 اسفند 1398 09:52

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 15:40

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 09:50

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,780 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 09:50

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,770 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 10:23

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 24 اسفند 1398 10:23

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 06 اسفند 1398 10:27

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 09:50

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,640 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 09:50

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,770 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 15:45

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 17 اسفند 1398 15:45

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40 حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:39

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:39

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 19 اسفند 1398 13:26

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1398 15:39

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 19 اسفند 1398 13:26

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1398 11:35 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:55 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:55 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 10 مهر 1398 13:38 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:55 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:55 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 آریان فولاد بروزرسانی: 12 آبان 1398 11:24 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 09 دی 1398 11:15 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 آذر 1398 10:33 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 آریان فولاد بروزرسانی: 12 آبان 1398 11:24 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:55 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 14:26 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 18 آریان فولاد بروزرسانی: 12 آبان 1398 11:24 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 بهمن 1398 11:32 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 20 آریان فولاد بروزرسانی: 01 دی 1398 11:26 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:55 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 آریان فولاد بروزرسانی: 01 دی 1398 11:26 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 20 بهمن 1398 11:50 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 24 آریان فولاد بروزرسانی: 26 دی 1398 13:20 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 دی 1398 11:11 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 27 آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1398 11:35 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 23 آذر 1398 12:05 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 23 آذر 1398 12:05 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:56

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:56

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:56

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:56

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 21 اسفند 1398 12:00

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:56

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 25 اسفند 1398 11:56

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 21 اسفند 1398 12:00

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 21 اسفند 1398 11:59

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 21 اسفند 1398 11:59

120*120

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 21 اسفند 1398 11:59

120*120

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 21 اسفند 1398 11:59

130*130

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1398 11:35

140*140

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1398 11:35

150*150

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1398 11:35

160*160

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,400 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,300 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 11 فروردين 1399 11:36

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

جهان فولاد غرب

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه بروزرسانی: 09 فروردين 1399 12:27

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

7,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه بروزرسانی: 09 فروردين 1399 12:27

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

7,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 09 فروردين 1399 12:27

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

7,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 19 آذر 1398 12:20

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 19 آذر 1398 12:20

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 19 آذر 1398 12:20

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 18 آذر 1398 12:28

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 18 آذر 1398 12:28

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز بروزرسانی: 05 فروردين 1399 13:05

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز بروزرسانی: 05 فروردين 1399 13:05

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز بروزرسانی: 05 فروردين 1399 13:05

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز بروزرسانی: 05 فروردين 1399 13:06

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

7,260 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 22 اسفند 1398 11:30

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

7,350 تومان ( 7,350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 06 اسفند 1398 13:28

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 06 اسفند 1398 13:28

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 05 اسفند 1398 14:10

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:38

8

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 20 اسفند 1398 14:38

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 25 فروردين 1398 12:07 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 اسفند 1398 13:16

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 08 بهمن 1398 15:47

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 19 آذر 1398 12:12 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 تیر 1398 13:05 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 20 اسفند 1398 13:22 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 اسفند 1398 12:39 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

6,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:58

40*40

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:58

50*30

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 30 بهمن 1398 15:58

80*40

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد بروزرسانی: 07 اسفند 1398 13:32 حالت: شاخه حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 03 اسفند 1398 16:06 حالت: شاخه حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54 حالت: 6 متری

30*30

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد بروزرسانی: 10 اسفند 1398 15:01 حالت: شاخه حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54 حالت: 6 متری

40*40

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:41

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:41

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:41

60.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد بروزرسانی: 01 اسفند 1398 12:54 حالت: 6 متری

80*40

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:42

88.9

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد بروزرسانی: 26 دی 1398 12:42

114.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی فولاد بهمن

نام کالا قيمت
ورق رنگی سبز 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 28 بهمن 1398 15:14

0.48

1250

حالت: رول

6029

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی پرتقالی 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 29 بهمن 1398 14:18

0.48

1250

حالت: رول

6024

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی سفید 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 21 اسفند 1398 13:53

0.48

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

15,000 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قرمز 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:40

0.48

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

14,100 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:40

0.48

1250

حالت: رول

5015

کارخانه

14,100 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی زرد 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:40

0.48

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی نارنجی 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 22 اسفند 1398 12:40

0.48

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

14,100 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 15 اسفند 1398 13:22

0.48

1250

حالت: رول

8017

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.48 رول 1250 فولاد بهمن بروزرسانی: 29 بهمن 1398 14:18

0.48

1250

حالت: رول

8004

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کیان کاشان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:15

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان بروزرسانی: 12 اسفند 1398 10:33

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان بروزرسانی: 25 اسفند 1398 10:15

12

حالت: شاخه

A2

کارخانه

6,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش