28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 31 شهریور 1398
سبد خرید0

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 15:42 حالت: کلاف

5.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:36 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 11 شهریور 1398 16:00 حالت: کلاف

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1398 13:02 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,800 تومان ( 4,800 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:47 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,170 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,490 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:47 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,430 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:47 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,190 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1398 13:02 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,140 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:47 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:44 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:47 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,530 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1398 13:02 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

30

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,950 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 شهریور 1398 13:02 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 16:36

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 16:36

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

4,440 تومان ( 90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 16:36

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

4,440 تومان ( 90 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:26

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

10,700 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:26

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

10,700 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:26

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

10,700 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:26

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

10,720 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:26

0.5

1250

حالت: رول

8004

کارخانه

10,750 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:26

0.5

1250

حالت: رول

5017

کارخانه

10,700 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:09

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,500 تومان ( -700 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:09

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,500 تومان ( -700 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:09

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,150 تومان ( -650 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:09

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,150 تومان ( -650 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 28 شهریور 1398 13:10

2

1000

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 28 شهریور 1398 13:10

2

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 28 شهریور 1398 13:10

2.5

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

3

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,440 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 شهریور 1398 15:20

3

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

4

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,390 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

4

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,520 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

5

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,390 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 شهریور 1398 15:20

5

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

6

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,430 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

6

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

8

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,430 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

8

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

10

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,450 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

12

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,430 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

15

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,430 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:31

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:12

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 15:24

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:12

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

8

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,550 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:12

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:11

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 20 شهریور 1398 15:46

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,550 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:12

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:11

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 16:00

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 15:57

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 4,400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 16:13

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,660 تومان ( 60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 15:57

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 16:00

12

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 16:00

12

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 15:57

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 4,350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 16:00

14

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 4,350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 16:00

16

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 4,300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 4,300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:05

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 4,300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 15:23

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 15:23

36

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 شهریور 1398 15:23

40

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد خوزستان

نام کالا قيمت
تختال C فولاد خوزستان بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

کارخانه

2,535 تومان ( 747 تومان )
سفارش
بلوم و بیلت فولادی فولاد خوزستان 150*150(5SP) بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

5.5

حالت: شاخه

A1

کارخانه

2,450 تومان ( 968 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد نیشابور

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 26 شهریور 1398 11:04

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 26 شهریور 1398 11:04

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:42

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,540 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,160 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,900 تومان ( -500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,540 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,900 تومان ( -500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,880 تومان ( -490 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

8,650 تومان ( -550 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,880 تومان ( -490 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

8,630 تومان ( -320 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:07

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:07

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:07

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,880 تومان ( -490 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

8,630 تومان ( -320 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:01

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:06

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

8,880 تومان ( -490 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

76

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 شهریور 1398 10:08

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 10:49

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

141.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

141.3

حالت: 6 متری

5

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 10:49

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

168.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 10:49

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 07 شهریور 1398 09:32

219.1

حالت: 6 متری

6

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:14

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:13

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:13

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,320 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:05

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,400 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,050 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,250 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:59

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,380 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,280 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:59

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,360 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

4,360 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری

کارخانه

4,360 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 04 شهریور 1398 10:46 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 04 شهریور 1398 10:46 حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:40 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 21 شهریور 1398 09:45 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 21 شهریور 1398 09:45 حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 شهریور 1398 10:45 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 04 شهریور 1398 10:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 03 شهریور 1398 13:57 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,330 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,360 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,520 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,370 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,330 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

4,340 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,280 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:41

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 شهریور 1398 11:20

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

4,500 تومان ( 4,500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 شهریور 1398 11:20

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

4,280 تومان ( 4,280 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,420 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,390 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,390 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 10 بهمن 1396 14:30

13

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

18

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

21.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

26.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

32

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:20 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

33.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

42.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

60.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

76

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

88.9

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

114.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:33

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

4,480 تومان ( 4,480 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:32

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:25

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:32

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:26

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:26

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 05 شهریور 1398 16:26

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:33

12.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:48 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 11 شهریور 1398 09:38 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 11 شهریور 1398 09:38 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:48 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 تیر 1398 10:56 حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 06 شهریور 1398 15:49

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:57

8

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:57

10

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:57

12

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( -960 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:58

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:58

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:58

20

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,350 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:58

25

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,280 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:58

30

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,280 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:59

35

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:58

40

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,300 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

8

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

10

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

12

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:32

15

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 16:00

20

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 16:00

20

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:33

25

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:33

25

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:33

30

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:33

30

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:33

40

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

5015

کارخانه

10,650 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

10,650 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

10,650 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

10,650 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

10,650 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سبز 0.50 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:28

0.5

1250

حالت: رول

6024

کارخانه

10,650 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 30 شهریور 1398 14:49

2.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6.6 متری

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

20*10

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

5,850 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

40*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13 حالت: 6 متری

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,000 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:13

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

5,850 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

2

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,450 تومان ( -290 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

2.5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 5,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

3

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 5,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

4

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 5,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 5,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

6

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,150 تومان ( 5,150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

8

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,100 تومان ( 5,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

8

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,100 تومان ( 5,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

10

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,100 تومان ( 5,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:39

10

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,100 تومان ( -160 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 11 شهریور 1398 14:51

12

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 11 شهریور 1398 14:51

15

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان بروزرسانی: 11 شهریور 1398 14:51

35

6000*1000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

35

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 27 شهریور 1398 11:21

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 26 مرداد 1398 11:26

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:28

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:15 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:15 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:15 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:15 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 09 تیر 1398 11:02

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:34

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,670 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 21 شهریور 1398 09:42

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 21 شهریور 1398 09:42

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:34

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:34

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 09:34

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 تیر 1398 09:53

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 تیر 1398 09:53

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40 حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:35

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:35

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 12:47

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 12:48

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 25 شهریور 1398 12:48

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,100 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:29 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,040 تومان ( 4,040 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:35 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

622,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 آریان فولاد بروزرسانی: 12 شهریور 1398 11:55 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:14 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 آریان فولاد بروزرسانی: 28 شهریور 1398 11:00 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 آریان فولاد بروزرسانی: 28 شهریور 1398 11:00 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 آریان فولاد بروزرسانی: 28 شهریور 1398 11:01 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:15 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 09 شهریور 1398 12:52 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:38

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:39

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:39

120*120

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 13:36

120*120

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:13

130*130

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

140*140

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

150*150

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

160*160

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 30 شهریور 1398 10:59

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

جهان فولاد غرب

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:46

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:46

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:46

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:46

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

609,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:46

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

702,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:46

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

656,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 17 تیر 1398 12:15

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 17 تیر 1398 12:15

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:37

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

4,600 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:37

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:37

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:37

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

4,560 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 20 شهریور 1398 13:10

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 30 شهریور 1398 15:39

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

4,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 20 شهریور 1398 13:10

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 20 شهریور 1398 13:10

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 20 شهریور 1398 12:31

8

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 20 شهریور 1398 12:31

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:21

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 25 شهریور 1398 14:03

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 26 شهریور 1398 13:21

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:21

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:21

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:21

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 25 فروردين 1398 12:07 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:21

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 30 شهریور 1398 11:21

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 06 شهریور 1398 13:39

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 22 دی 1397 12:46

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 01 آذر 1396 12:07 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

2,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 تیر 1398 13:05 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,220 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 12:01 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 30 شهریور 1398 12:31 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,020 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم