28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 3 شهریور 1398
سبد خرید0

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:30 حالت: کلاف

5.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

4,720 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:36 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:36 حالت: کلاف

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 مرداد 1398 14:30 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,260 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,400 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,160 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,160 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,170 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,180 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,750 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,160 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,160 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,250 تومان ( -270 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,160 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,320 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:18 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

30

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:06 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:29

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

11,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

11,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

11,500 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

11,500 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

8004

کارخانه

11,500 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:01

0.5

1250

حالت: رول

5017

کارخانه

11,400 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 09:23

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 09:23

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 24 فروردين 1398 16:22

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 04 تیر 1398 14:17

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:31

2

1000

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:21

2

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:21

2.5

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

3

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,540 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 مرداد 1398 15:26

3

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

4

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,530 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 مرداد 1398 15:26

4

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

5

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,520 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 22 مرداد 1398 15:26

5

1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

6

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,570 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:26

6

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,690 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

8

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:26

8

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,690 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

10

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,490 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:26

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

12

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,470 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:26

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

5,580 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:23

15

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

5,470 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:26

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 11:46

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 19 تیر 1398 13:36

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:31

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 16:25

8

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,370 تومان ( -130 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:26

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:31

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 16:09

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:19

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:38

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:31

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:38

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

12

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

12

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:30

14

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 تیر 1398 13:22

16

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 مرداد 1398 11:39

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 13:20

36

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 23 مرداد 1398 13:45

40

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 تیر 1398 12:29

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,600 تومان ( -150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد خوزستان

نام کالا قيمت
تختال C فولاد خوزستان بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

کارخانه

2,535 تومان ( 747 تومان )
سفارش
بلوم و بیلت فولادی فولاد خوزستان 150*150(5SP) بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

5.5

حالت: شاخه

A1

کارخانه

2,450 تومان ( 968 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد نیشابور

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,440 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,280 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,110 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,110 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,110 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,110 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,110 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:09

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,280 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,330 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:08

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:08

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:28

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:28

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:28

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,310 تومان ( 110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:26

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:27

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

76

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:30

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,130 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 10:28

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

141.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

141.3

حالت: 6 متری

5

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 10:29

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

168.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:41

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 23 تیر 1398 09:07

219.1

حالت: 6 متری

6

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:33

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:32

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:32

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,960 تومان ( -520 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:15

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,360 تومان ( 8,360 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,310 تومان ( 8,310 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:15

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,860 تومان ( 7,860 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,960 تومان ( -520 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,760 تومان ( -720 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,760 تومان ( -720 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,860 تومان ( -620 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,810 تومان ( 7,810 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:16

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,860 تومان ( 7,860 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,050 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,100 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,650 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,550 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,600 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:10

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,550 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,320 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:00

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:34 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:53 حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:54 حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:36 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 24 مرداد 1398 10:03 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,490 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:30

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 مرداد 1398 14:30

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,450 تومان ( 4,450 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:43

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 10:42

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 22 مرداد 1398 10:19

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 22 مرداد 1398 10:19

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,440 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 10 بهمن 1396 14:30

13

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

18

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

21.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

26.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

32

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:12 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

33.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

42.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

60.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

76

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

88.9

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 04 تیر 1398 15:43

114.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 12:51

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

4,480 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:02

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 آبان 1397 12:29

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 آبان 1397 12:29

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 12 آبان 1397 14:14

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,550 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 16:54

12.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:49 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,200 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:49 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,200 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 تیر 1398 10:56 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:49 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,500 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 تیر 1398 10:56 حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 30 مرداد 1398 15:18

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 13:19

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

8

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

6,200 تومان ( 6,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

10

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

12

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,380 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,380 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,380 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

20

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,360 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

25

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,220 تومان ( -80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

30

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,200 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

35

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:20

40

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 19 مرداد 1398 15:46

8

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 مرداد 1398 15:46

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:31

10

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:31

12

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:31

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:31

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:31

15

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

20

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

20

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

25

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,360 تومان ( 210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

25

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,360 تومان ( 160 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

30

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

30

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:32

40

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:02

0.5

1250

حالت: رول

5015

کارخانه

11,200 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:02

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

11,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:02

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

11,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:02

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

11,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:02

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

11,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سبز 0.50 رول 1250 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:02

0.5

1250

حالت: رول

6024

کارخانه

11,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,600 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,950 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( -900 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,450 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 02 شهریور 1398 15:06

2.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

7,700 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6.6 متری

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

20*10

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

40*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51 حالت: 6 متری

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,350 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:51

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,250 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 16 مرداد 1398 15:30

2

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

2.5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

3

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

4

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1398 15:21

5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

6

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 28 مرداد 1398 15:45

8

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

8

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

10

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

10

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

12

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

15

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

35

6000*1000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان بروزرسانی: 27 مرداد 1398 16:27

35

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:36

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,320 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:36

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,220 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 26 مرداد 1398 11:26

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 03 شهریور 1398 11:37

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,220 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 08:49 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

4,680 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 16 تیر 1398 10:51 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 16 تیر 1398 10:51 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 08:49 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,580 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 09 تیر 1398 11:02

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 08:50

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,670 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:52

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 08:50

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,550 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 08:50

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,630 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 03 شهریور 1398 08:50

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,530 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 02 مرداد 1398 10:53

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 تیر 1398 09:53

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 25 تیر 1398 09:53

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 14:30

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,260 تومان ( 4,260 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 14:30

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,260 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 14:30

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 14:30

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 02 شهریور 1398 14:30

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:00 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:29 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,200 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:29 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:00 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:29 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,120 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:29 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:27 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

580,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:27 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

755,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:14 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:27 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

1,170,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 آریان فولاد بروزرسانی: 08 مرداد 1398 12:20 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:15 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 آریان فولاد بروزرسانی: 07 مرداد 1398 13:15 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 4,100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:30 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:34

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,450 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:35

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:00

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:35

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:35

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:38

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:35

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:39

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:35

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 13:39

120*120

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:35

120*120

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

کارخانه

4,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:13

130*130

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

140*140

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

150*150

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 30 تیر 1398 12:14

160*160

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,230 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,180 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 03 شهریور 1398 10:58

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

تیرآهن کرمانشاه

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:54

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:54

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:54

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,680 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:54

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

609,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:54

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

702,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 02 شهریور 1398 11:54

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

656,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 17 تیر 1398 12:15

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:35

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

4,640 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:35

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:35

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

5,300 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز بروزرسانی: 31 مرداد 1398 12:35

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 22 خرداد 1398 12:10

8

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,150 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 25 فروردين 1398 12:07 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:36

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 10 مرداد 1398 11:33

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 22 دی 1397 12:46

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 01 آذر 1396 12:07 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

2,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 24 تیر 1398 13:05 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 02 شهریور 1398 12:06 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 22 مرداد 1398 12:01 حالت: شاخه