28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 28 خرداد 1398
سبد خرید0

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1397 13:09 حالت: کلاف

5.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,450 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 24 مهر 1397 16:05 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1397 13:09 حالت: کلاف

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,550 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 20 خرداد 1398 12:43 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,870 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:46 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,740 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:14 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,900 تومان ( -250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,770 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:46 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,340 تومان ( -60 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:14 حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,900 تومان ( -250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,740 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:46 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,270 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,640 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,190 تومان ( 5,190 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,640 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

5,160 تومان ( 5,160 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 13:30 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,900 تومان ( 4,900 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,640 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:45 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,750 تومان ( 4,750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:50 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,640 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:01 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

30

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 18 خرداد 1398 13:02 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:13

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,900 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:13

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

4,900 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:13

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

4,900 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 16:00

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

12,500 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 16:00

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

12,500 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 16:00

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

12,700 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 16:00

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

12,700 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 16:00

0.5

1250

حالت: رول

8004

کارخانه

13,100 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 16:00

0.5

1250

حالت: رول

5017

کارخانه

12,500 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 24 فروردين 1398 16:23

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,500 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 24 فروردين 1398 16:23

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,500 تومان ( 500 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 24 فروردين 1398 16:22

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان بروزرسانی: 21 اسفند 1397 15:00

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,700 تومان ( 2,200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 19 ارديبهشت 1398 13:01

2

1000

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 ارديبهشت 1398 13:09

2

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 29 ارديبهشت 1398 13:09

2.5

1250

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 25 خرداد 1398 15:58

3

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

3

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

6,300 تومان ( 6,300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 خرداد 1398 11:46

4

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

4

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

6,300 تومان ( 6,300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:56

5

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

6,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 23 خرداد 1398 11:46

5

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

6

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

6,100 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:56

6

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

6,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

8

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

6,150 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:56

8

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

6,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

10

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

6,100 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:56

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

6,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

12

1500

حالت: رول

ST37

کارخانه

6,100 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:56

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

6,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:45

15

1500

حالت: رول

ST37

انبار اصفهان

6,100 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:56

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

انبار اصفهان

6,180 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 11:46

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:30

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:31

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:33

8

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:37

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:33

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:33

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:37

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

55,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:33

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,860 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1398 13:03

12

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:37

12

حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:33

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1398 12:14

14

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:33

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,760 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1398 12:14

16

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:36

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:33

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

36

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

40

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,910 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:34

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

5,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد خوزستان

نام کالا قيمت
تختال C فولاد خوزستان بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

کارخانه

2,535 تومان ( 747 تومان )
سفارش
بلوم و بیلت فولادی فولاد خوزستان 150*150(5SP) بروزرسانی: 19 فروردين 1397 19:01

5.5

حالت: شاخه

A1

کارخانه

2,450 تومان ( 968 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد نیشابور

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 27 فروردين 1398 11:43

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,770 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 25 خرداد 1398 13:10

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:37

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,770 تومان ( -10 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,170 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:04

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,310 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,660 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

7,170 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

7,310 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,600 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,090 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,600 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 10:09

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 10:09

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 10:09

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:04

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

10,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,600 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

7,130 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:59

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

7,260 تومان ( -210 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:01

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

10,170 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,600 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

76

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,600 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:05

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,600 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 10:28

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

141.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

141.3

حالت: 6 متری

5

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 10:29

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

168.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:41

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 02 ارديبهشت 1398 12:03

219.1

حالت: 6 متری

6

کارخانه

5,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده الیگودرز بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 14:52

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

5,920 تومان ( 470 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 14:52

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,770 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز بروزرسانی: 17 ارديبهشت 1398 14:45

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:15

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,400 تومان ( -300 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:15

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,550 تومان ( -130 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:15

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,650 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:16

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,650 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:43

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:43

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:43

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -270 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:43

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -70 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:44

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:44

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -120 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:44

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( 80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:44

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:44

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:44

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( 80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 16:45

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,080 تومان ( -220 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:10

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 07 خرداد 1398 12:27

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:28

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:11

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,580 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

حالت: 12 متری

کارخانه

4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 09:59 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 09:59 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:21 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:53 حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

14

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:21 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:54 حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 6 متری حالت: 6 متری

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:20 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:21 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 19 خرداد 1398 10:24

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,750 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 19 خرداد 1398 10:25

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:27

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 26 خرداد 1398 16:12

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:04

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

5,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

5,100 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:05

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 12:28

70*70

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:28

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

7

کارخانه

4,800 تومان ( -30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:25

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 11 ارديبهشت 1398 09:50

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 11 ارديبهشت 1398 09:50

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1398 15:10

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,730 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,730 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 10 بهمن 1396 14:30

13

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,250 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

16

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,230 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

18

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 14 اسفند 1397 09:40

21.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:58

26.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,300 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:42 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,690 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 13 مهر 1396 11:38

32

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

0.7

کارخانه

3,200 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 23 اسفند 1397 11:48 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

33.7

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

42.2

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

60.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

76

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

88.9

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 25 مهر 1396 11:59

114.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,200 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 15:00

6.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

5,400 تومان ( -370 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 15:01

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

5,400 تومان ( 5,400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 23 آبان 1397 15:02

8

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 17 ارديبهشت 1398 14:48

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 آبان 1397 12:29

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A2

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 آبان 1397 12:29

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,350 تومان ( 2,340 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 12 آبان 1397 14:14

10

حالت: کلاف
حالت: کلاف

A3

کارخانه

5,550 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 17 ارديبهشت 1398 14:48

12.5

حالت: کلاف
حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 29 بهمن 1397 15:03 حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,890 تومان ( 320 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 10 شهریور 1397 15:05 حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 14 شهریور 1397 12:40 حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,600 تومان ( 100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 14 شهریور 1397 12:40 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,800 تومان ( 4,800 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 19 شهریور 1397 12:09 حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1398 16:26

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:49

8

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:52

10

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

6,210 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:52

12

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

6,210 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:52

15

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

6,250 تومان ( 80 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:53

20

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:53

25

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,830 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:52

30

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:52

35

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:48

40

6000*2000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,750 تومان ( 5,750 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 08 خرداد 1398 16:00

8

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

10

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 15:24

10

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 15:24

12

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

12

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

15

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 خرداد 1398 15:50

15

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 18 خرداد 1398 15:51

20

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

20

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 26 خرداد 1398 15:25

25

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

25

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 19 خرداد 1398 15:47

30

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

30

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 15:30

40

6000*1500

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 03 بهمن 1397 16:17

0.5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

10,050 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 03 بهمن 1397 16:17

0.6

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

9,151 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 03 بهمن 1397 16:17

0.7

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 03 بهمن 1397 16:17

0.8

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 03 بهمن 1397 16:17

0.9

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 03 بهمن 1397 16:17

1

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,900 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 28 خرداد 1398 11:08

2.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

8,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

فابریک

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6.6 متری

فابریک

حالت: 6.6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

20*10

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

30*20

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

40*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03 حالت: 6 متری

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

6,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:03

48.3

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,500 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 22 خرداد 1398 16:25

2

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

5,881 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

2.5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

3

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

4

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1398 15:21

5

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

6

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 21 خرداد 1398 15:48

8

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

8

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

10

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

10

1250

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

12

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

15

1000

حالت: رول

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

35

6000*1000

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان بروزرسانی: 12 خرداد 1398 13:15

35

6000*1250

حالت: فابریک

ST37

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,810 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 17 ارديبهشت 1398 11:09

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:54

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,710 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 20 اسفند 1397 15:59 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

4,940 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 20 اسفند 1397 15:59 حالت: 6 متری

5

حالت: 6 متری

کارخانه

4,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 20 اسفند 1397 15:59 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,870 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 20 اسفند 1397 15:59 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,840 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 08 مهر 1397 15:38

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 11 ارديبهشت 1398 10:23

20*20

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:10

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,990 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1398 11:29

25*25

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 21 خرداد 1398 11:22

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:10

30*30

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,950 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 19 اسفند 1397 10:03

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:09

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,850 تومان ( 4,850 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 28 خرداد 1398 10:09

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

2

کارخانه

4,930 تومان ( 4,930 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 19 اسفند 1397 10:03

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان بروزرسانی: 19 اسفند 1397 10:03

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

6

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 13 مرداد 1397 15:00 حالت: 6 متری

8

حالت: 6 متری

کارخانه

4,750 تومان ( 2,110 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 23 خرداد 1398 12:26

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:10

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,650 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 23 خرداد 1398 12:28

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:10

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,650 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان بروزرسانی: 27 خرداد 1398 13:10

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,650 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 23 خرداد 1398 11:53 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,670 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:25 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,700 تومان ( 4,700 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 12:16 حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A2

کارخانه

4,670 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:25 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,700 تومان ( 4,700 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 آریان فولاد بروزرسانی: 26 خرداد 1398 12:14 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:29 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

840,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 آریان فولاد بروزرسانی: 16 اسفند 1397 12:03 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

18

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 20 آریان فولاد بروزرسانی: 08 خرداد 1398 12:41 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1397 12:57 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

22

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 آریان فولاد بروزرسانی: 23 مرداد 1397 11:26 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

24

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 آریان فولاد بروزرسانی: 23 مرداد 1397 11:25 حالت: 12 متری حالت: 12 متری

27

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:26 حالت: شاخه

28

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 18 فروردين 1398 12:35 حالت: شاخه

32

حالت: شاخه
حالت: شاخه حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

3

کارخانه

5,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

40*40

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

4,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 13:58

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

50*50

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

5

کارخانه

4,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

60*60

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

6

کارخانه

4,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 01 خرداد 1398 12:16

80*80

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

80*80

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

8

کارخانه

4,900 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

100*100

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

10

کارخانه

4,800 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

100*100

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

10

کارخانه

4,800 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

120*120

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

4,800 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:30

120*120

حالت: 6 متری
حالت: 6 متری حالت: 6 متری حالت: 6 متری

12

کارخانه

4,800 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 13:57

130*130

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 13:57

140*140

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 13:57

150*150

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1398 13:57

160*160

حالت: 12 متری
حالت: 12 متری حالت: 12 متری حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1398 12:03

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,610 تومان ( 50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 27 خرداد 1398 11:45

28

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,561 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر بروزرسانی: 23 اسفند 1397 11:01

32

حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

تیرآهن کرمانشاه

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

648,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

747,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:40

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

698,000 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه بروزرسانی: 11 ارديبهشت 1398 11:50

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای بروزرسانی: 11 ارديبهشت 1398 11:50

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:47

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 فروردين 1398 15:03

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 فروردين 1398 15:03

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:47

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

5,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

8

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

8

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

10

حالت: کلاف

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز بروزرسانی: 18 خرداد 1398 10:49

10

حالت: کلاف

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 22 خرداد 1398 12:10

8

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 26 خرداد 1398 14:35

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 03 ارديبهشت 1398 13:19

10

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 19 خرداد 1398 13:09

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:36

12

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:36

14

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,550 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:36

16

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,550 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 26 خرداد 1398 14:34

18

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب بروزرسانی: 25 فروردين 1398 12:07 حالت: 12 متری

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:36

20

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,550 تومان ( 20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 22 خرداد 1398 12:09

22

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب بروزرسانی: 22 خرداد 1398 12:09

25

حالت: شاخه
حالت: شاخه

A3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 22 دی 1397 12:46

فابریک

حالت: 6 متری

2

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 01 آذر 1396 12:07 حالت: کلاف

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

2,380 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 21 خرداد 1397 14:32 حالت: شاخه

8

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:04 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد بروزرسانی: 25 فروردين 1398 11:48 حالت: شاخه

10

حالت: شاخه

A2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:04 حالت: شاخه

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:04 حالت: شاخه

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:04 حالت: شاخه

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,600 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش