ناودانی

ناودانی

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

14

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

16

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 23 آبان 1400 12:56

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

10

حالت: 6 متری

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

10

حالت: 12 متری

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

12

حالت: 6 متری

کارخانه

16,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

12

حالت: 12 متری

کارخانه

16,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

14

حالت: 6 متری

کارخانه

16,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

14

حالت: 12 متری

کارخانه

16,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

16,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:32

16

حالت: 12 متری

کارخانه

16,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 26 دی 1400 10:39

5

حالت: 6 متری

کارخانه

16,110 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 26 دی 1400 10:39

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 26 دی 1400 10:39

6

حالت: 6 متری

کارخانه

16,060 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 26 دی 1400 10:39

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 04 شهریور 1400 10:55

10

حالت: 6 متری

کارخانه

18,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 05 خرداد 1400 13:17

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:34

6

حالت: 6 متری

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:34

6

حالت: 6 متری

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:34

8

حالت: 6 متری

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:34

8

حالت: 6 متری

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:34

10

حالت: 6 متری

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:34

10

حالت: 6 متری

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 سبک 6 متری فایکو
بروزرسانی: 24 تیر 1399 16:03

14

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 سنگین 6 متری فایکو
بروزرسانی: 29 خرداد 1400 15:52

14

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 سبک 6 متری فایکو
بروزرسانی: 29 خرداد 1400 15:52

16

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 سنگین 6 متری فایکو
بروزرسانی: 21 فروردين 1400 10:44

16

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 18 سبک 12 متری فایکو
بروزرسانی: 21 فروردين 1400 10:44

18

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 18 سنگین 12 متری فایکو
بروزرسانی: 21 فروردين 1400 10:44

18

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 20 سبک 12 متری فایکو
بروزرسانی: 29 خرداد 1400 15:52

20

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 20 سنگین 12 متری فایکو
بروزرسانی: 21 فروردين 1400 10:44

20

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 18 دی 1400 11:05

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:08

6

حالت: 6 متری

کارخانه

16,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:08

10

حالت: 6 متری

کارخانه

16,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:08

12

حالت: 6 متری

کارخانه

17,050 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 طول 6 متری 22 کیلویی مقاطع فولادی شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:36

6

حالت: 6 متری

کارخانه

16,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 طول 6 متری 33 کیلویی مقاطع فولادی شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:36

8

حالت: 6 متری

کارخانه

16,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری 40 کیلویی مقاطع فولادی شکفته
بروزرسانی: 09 مهر 1399 12:53

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 6 متری 55 کیلویی مقاطع فولادی شکفته
بروزرسانی: 09 مهر 1399 12:53

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری 66 کیلویی مقاطع فولادی شکفته
بروزرسانی: 09 مهر 1399 12:53

14

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 6 متری 80 کیلویی مقاطع فولاد شکفته
بروزرسانی: 09 مهر 1399 12:53

16

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

6

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

8

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

10

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

10

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

12

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

12

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

14

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

14

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:37

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد فراد
بروزرسانی: 03 مرداد 1400 14:17

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد فراد
بروزرسانی: 03 مرداد 1400 14:17

8

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد فراد
بروزرسانی: 16 آبان 1400 11:50

10

حالت: 6 متری

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد فراد
بروزرسانی: 16 آبان 1400 11:50

10

حالت: 12 متری

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 02 دی 1400 13:15

8

حالت: 6 متری

کارخانه

14,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 22 خرداد 1398 09:58

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:09

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:09

14

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 17 اسفند 1398 16:09

16

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1399 12:53

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 04 مهر 1400 13:50

8

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1399 14:44

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:39

10

حالت: 12 متری

کارخانه

18,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1399 14:44

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:39

12

حالت: 12 متری

کارخانه

18,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1399 14:44

14

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:39

14

حالت: 12 متری

کارخانه

18,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1399 14:44

16

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:39

16

حالت: 12 متری

کارخانه

19,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 سبک طول 6 متری فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 سبک طول 6 متری فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 سبک طول 6 متری فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 فولاد الماس یزد
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:35

10

حالت: 6 متری

کارخانه

16,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 فولاد الماس یزد
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:35

12

حالت: 6 متری

کارخانه

16,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 فولاد الماس یزد
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:35

14

حالت: 6 متری

کارخانه

16,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 فولاد الماس یزد
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:35

16

حالت: 6 متری

کارخانه

16,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد
بروزرسانی: 06 مهر 1399 13:42

6

حالت: 6 متری

کارخانه

13,500 تومان 1,550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد
بروزرسانی: 06 مهر 1399 13:42

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد
بروزرسانی: 06 مهر 1399 13:42

10

حالت: 6 متری

کارخانه

13,500 تومان 1,550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد
بروزرسانی: 06 مهر 1399 13:42

12

حالت: 6 متری

کارخانه

11,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد دهشیر یزد
بروزرسانی: 06 مهر 1399 13:42

12

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:38

8

حالت: 6 متری

کارخانه

17,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:38

8

حالت: 12 متری

کارخانه

17,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:38

10

حالت: 6 متری

کارخانه

17,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 26 دی 1400 11:38

10

حالت: 12 متری

کارخانه

17,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 فولاد نورد سجاد
بروزرسانی: 15 تیر 1400 14:08

8

حالت: 6 متری

کارخانه

16,330 تومان 80 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 فولاد نورد سجاد
بروزرسانی: 11 تیر 1398 16:10

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:01

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 ایوانکی
بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1399 13:52

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 10 ایوانکی
بروزرسانی: 26 فروردين 1400 11:26

10

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 ایوانکی
بروزرسانی: 10 اسفند 1399 13:03

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...