ورق کرکره


ورق کرکره رنگی

ورق کرکره رنگی

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق 0.5 بلند کرکره آبی سینوسی مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

سینوسی

آبی

5017

1250mm

اصفهان

36,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره قرمز سینوسی مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

سینوسی

قرمز

3000

1250mm

اصفهان

36,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره نارنجی سینوسی مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

سینوسی

نارنجی

2004

1250mm

اصفهان

36,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره سبز سینوسی مبارکه
بروزرسانی: 16 اسفند 1400 13:52

0.5mm

سینوسی

سبز

6024

1250mm

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق 0.5 بلند کرکره نارنجی شادولاین مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

شادولاین

نارنجی

2004

1250mm

اصفهان

36,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره سبز شادولاین مبارکه
بروزرسانی: 16 اسفند 1400 13:52

0.5mm

شادولاین

سبز

6024

1250mm

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق 0.5 بلند کرکره آبی شادولاین مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

شادولاین

آبی

5017

1250mm

اصفهان

37,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره قرمز شادولاین مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

شادولاین

قرمز

3000

1250mm

اصفهان

36,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره قرمز ذوزنقه مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

ذوزنقه

قرمز

3000

1250mm

اصفهان

36,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره آبی ذوزنقه مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

ذوزنقه

آبی

5017

1250mm

اصفهان

37,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره نارنجی ذوزنقه مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

ذوزنقه

نارنجی

2004

1250mm

اصفهان

36,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره سبز ذوزنقه مبارکه
بروزرسانی: 15 فروردين 1401 15:13

0.5mm

ذوزنقه

سبز

6024

1250mm

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

ورق کرکره گالوانیزه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه شادولاین مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.5mm

شادولاین

1250mm

اصفهان

31,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه شادولاین مبارکه
بروزرسانی: 09 تیر 1401 13:41

0.6mm

شادولاین

1250mm

اصفهان

30,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی تاراز
بروزرسانی: 06 ارديبهشت 1401 13:44

0.5mm

سینوسی

1250mm

اصفهان

31,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی تاراز
بروزرسانی: 06 ارديبهشت 1401 13:44

0.6mm

سینوسی

1250mm

اصفهان

30,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی خودرو
بروزرسانی: 20 فروردين 1401 14:14

0.5mm

سینوسی

1250mm

اصفهان

31,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی خودرو
بروزرسانی: 20 فروردين 1401 14:14

0.6mm

سینوسی

1250mm

اصفهان

30,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی کاشان
بروزرسانی: 20 فروردين 1401 14:18

0.5mm

سینوسی

1250mm

اصفهان

31,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی کاشان
بروزرسانی: 20 فروردين 1401 14:18

0.6mm

سینوسی

1250mm

اصفهان

30,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...