نبشی

شرکت فولاد ناب تبریز یک تامین کننده مطمئن برای انواع نبشی بال مساوی سبک در سایزهای مختلف می باشد. محصولات ما با حداقل تلرانس تولید می شوند و خواص مکانیکی انها بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مختلفی مانند استاندارد ملی شماره 1-13968 و استاندارد اروپایی 1-10056 چاپ سال 1998 و استاندارد روسی 8510 چاپ سال 1986 مورد تایید میباشد.


استاندارد ابعادی : ISIRI 13968-1 یا DIN EN 10056-1 :1998 یا GOST 8510:1986
استاندارد تلرانس ابعادی: ISIRI 13968-1 یا DIN EN 10056-2 :1994
استاندارد کیفیت سطح : استاندارد ملی ISIRI 9702-3 یا EN 10163-3