نبشی

شرکت فولاد ناب تبریز یک تامین کننده مطمئن برای انواع نبشی بال مساوی سبک در سایزهای مختلف می باشد. محصولات ما با حداقل تلرانس تولید می شوند و خواص مکانیکی انها بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مختلفی مانند استاندارد ملی شماره 1-13968 و استاندارد اروپایی 1-10056 چاپ سال 1998 و استاندارد روسی 8510 چاپ سال 1986 مورد تایید میباشد.


استاندارد ابعادی : ISIRI 13968-1 یا DIN EN 10056-1 :1998 یا GOST 8510:1986
استاندارد تلرانس ابعادی: ISIRI 13968-1 یا DIN EN 10056-2 :1994
استاندارد کیفیت سطح : استاندارد ملی ISIRI 9702-3 یا EN 10163-3

نبشی

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 06 ارديبهشت 1401 12:34

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 05 خرداد 1401 11:28

80*80

حالت: 12 متری

8

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 05 خرداد 1401 11:28

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,900 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,600 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,400 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,400 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,600 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,800 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 خرداد 1401 11:46

50*50

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,400 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

17,200 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,600 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

60*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,900 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 11:57

70*70

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

17,500 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:09

70*70

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

17,500 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

80*80

حالت: 6 متری

6

کارخانه

17,400 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

17,200 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:36

80*80

حالت: 6 متری

7

کارخانه

17,300 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 11:58

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 11:56

100*100

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 18 تیر 1401 12:09

100*100

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 11:54

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 28 فروردين 1400 10:41

20*20

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 27 آبان 1399 10:06

20*20

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 24 خرداد 1401 11:16

25*25

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 05 آبان 1400 13:57

25*25

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:33

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 24 خرداد 1401 11:19

30*30

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:33

40*40

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

18,010 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 12 مهر 1401 10:33

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,770 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 02 اسفند 1400 11:12

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 28 فروردين 1400 10:41

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 28 فروردين 1400 10:41

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 25 تیر 1401 13:25

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,800 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 25 تیر 1401 13:25

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,800 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1401 14:19

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 25 تیر 1401 13:25

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

17,800 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 10 ارديبهشت 1401 14:19

80*80

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 18 خرداد 1401 11:52

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:09

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 18 خرداد 1401 11:52

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:41

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:10

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:41

80*80

حالت: 12 متری

8

کارخانه

16,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:41

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

16,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:41

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

16,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:10

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:10

120*120

حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:10

120*120

حالت: 6 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 18 خرداد 1401 11:52

130*130

حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 20 آبان 1399 13:41

140*140

حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 20 آبان 1399 13:41

150*150

حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 20 آبان 1399 13:44

160*160

حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 فولاد اصفهان سپاهان
بروزرسانی: 11 تیر 1398 15:44

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد اصفهان سپاهان
بروزرسانی: 03 دی 1398 14:58

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 12*120*120 فولاد اصفهان سپاهان
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 14:58

120*120

حالت: 6 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 12*140*140 فولاد اصفهان سپاهان
بروزرسانی: 01 مهر 1398 12:59

140*140

حالت: 6 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1399 12:12

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 12 خرداد 1399 15:40

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 10 خرداد 1399 12:46

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 18 تیر 1401 14:46

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 01 تیر 1399 15:35

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 03 دی 1399 14:12

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1400 14:07

80*80

حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 24 آبان 1399 14:42

100*100

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 24 آبان 1399 14:42

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فایکو
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:33

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فایکو
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:33

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*60*60 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 فولاد شاهین بناب
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:34

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد سپهر
بروزرسانی: 31 خرداد 1401 10:40

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد سپهر
بروزرسانی: 11 مهر 1401 13:50

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,550 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد سپهر
بروزرسانی: 11 مهر 1401 13:50

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*10*10 فولاد سپهر
بروزرسانی: 11 مهر 1401 13:50

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

17,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 3*30*30 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

16,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد
بروزرسانی: 26 مرداد 1401 13:41

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*40*40 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
بروزرسانی: 25 تیر 1401 13:42

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

16,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

16,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

16,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

80*80

حالت: 6 متری

7

کارخانه

16,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:32

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

16,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
بروزرسانی: 25 تیر 1401 13:45

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 3*30*30 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:39

30*30

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:39

30*30

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

40*40

حالت: 6 متری

4

انبار اصفهان

17,600 تومان -2,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

40*40

حالت: 6 متری

4

انبار اصفهان

17,600 تومان -2,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

50*50

حالت: 6 متری

5

انبار اصفهان

17,600 تومان -1,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

50*50

حالت: 6 متری

5

انبار اصفهان

17,600 تومان -1,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

60*60

حالت: 6 متری

6

انبار اصفهان

17,600 تومان -1,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

60*60

حالت: 6 متری

6

انبار اصفهان

17,600 تومان -1,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

80*80

حالت: 6 متری

8

انبار اصفهان

17,800 تومان -1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

80*80

حالت: 6 متری

8

انبار اصفهان

17,800 تومان -1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:40

100*100

حالت: 6 متری

10

انبار اصفهان

17,800 تومان -1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*30*30 فولاد نستا
بروزرسانی: 21 بهمن 1398 13:00

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 2.5*30*30 فولاد نستا
بروزرسانی: 06 ارديبهشت 1399 16:07

30*30

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد نستا
بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1399 14:03

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 فولاد نستا
بروزرسانی: 23 مرداد 1401 12:29

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,300 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 2.5*40*40 فولاد نستا
بروزرسانی: 23 مرداد 1401 12:29

40*40

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

17,300 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد نستا
بروزرسانی: 28 مرداد 1398 12:17

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 فولاد نستا
بروزرسانی: 25 خرداد 1401 15:02

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 19 آبان 1398 11:44

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 پروفیل صنعت ماهان
بروزرسانی: 22 دی 1397 09:35

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 15 تیر 1399 14:51

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 15 تیر 1399 14:52

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 15 تیر 1399 14:52

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 12*120*120 طول 6 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 15 تیر 1399 14:52

120*120

حالت: 6 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 12*120*120 طول 12 متری فولاد البرز غرب
بروزرسانی: 15 تیر 1399 14:52

120*120

حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,600 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,400 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,300 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,100 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,000 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

60*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,800 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,500 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 11 مهر 1401 12:38

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,200 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: 22 اسفند 1400 13:16

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 آذر فولاد امین
بروزرسانی: 05 تیر 1398 09:54

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 آذر فولاد امین
بروزرسانی: 05 تیر 1398 09:54

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 آذر فولاد امین
بروزرسانی: 05 تیر 1398 09:54

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 آذر فولاد امین
بروزرسانی: 05 تیر 1398 09:54

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 2.5*30*30 صنایع فولاد کبکان
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:35

30*30

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 صنایع فولاد کبکان
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:35

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 صنایع فولاد کبکان
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:35

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*60*60 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 فولاد مهر سهند
بروزرسانی: 20 خرداد 1398 16:15

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 8*80*80 الماس یزد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:33

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

16,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*10*10 الماس یزد
بروزرسانی: 04 تیر 1401 13:45

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 13:44

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 29 فروردين 1401 13:47

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 10 مرداد 1401 13:28

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*70*70 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 19 شهریور 1401 12:13

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

17,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 13:04

80*80

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 21 تیر 1401 12:23

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 13:04

100*100

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 فولاد نصر آذربایجان
بروزرسانی: 21 تیر 1401 12:23

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:35

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:21

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:24

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

16,450 تومان 750 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:24

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

16,400 تومان 750 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:24

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

16,600 تومان 900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:23

80*80

حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:23

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 6 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:23

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 12 متری پارت نورد لاهور
بروزرسانی: 07 اسفند 1400 10:23

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:38

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,200 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:38

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,100 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:38

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,100 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:38

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

17,100 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:38

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

17,100 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:38

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

17,300 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد سدید کاوه قم
بروزرسانی: 18 تیر 1401 14:49

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

18,300 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: 05 آذر 1397 14:21

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:42

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

16,500 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: 13 مرداد 1401 11:12

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:42

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

16,500 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*60*60 نورد یاوران زنجان
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:42

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

16,500 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 فولاد اشتهارد
بروزرسانی: 12 مهر 1401 11:56

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 صنایع ریخته گری قیدار ابهر
بروزرسانی: 21 بهمن 1400 10:58

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

16,050 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 صنایع ریخته گری قیدار ابهر
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:36

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:14

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

17,400 تومان 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:14

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,200 تومان 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:14

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

17,200 تومان 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 ایوانکی
بروزرسانی: 19 مرداد 1401 12:25

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 ایوانکی
بروزرسانی: 19 مرداد 1401 12:26

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 ایوانکی
بروزرسانی: 19 مرداد 1401 12:26

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 ایوانکی
بروزرسانی: 12 مهر 1401 11:56

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 ایوانکی
بروزرسانی: 12 مهر 1401 11:56

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 ایوانکی
بروزرسانی: 12 مهر 1401 11:56

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 ایوانکی
بروزرسانی: 12 مهر 1401 11:56

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 ایوانکی
بروزرسانی: 12 مهر 1401 11:56

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 12*120*120 ایوانکی
بروزرسانی: 19 مرداد 1401 12:25

120*120

حالت: 6 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 المهدی
بروزرسانی: 05 تیر 1400 14:42

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 المهدی
بروزرسانی: 07 بهمن 1398 14:33

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 آونگان
بروزرسانی: 02 خرداد 1401 14:17

80*80

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 آونگان
بروزرسانی: 23 خرداد 1401 12:51

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 آونگان
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:39

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

16,100 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 آونگان
بروزرسانی: 29 شهریور 1401 13:39

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

16,100 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 استیل ذوب سپاهان
بروزرسانی: 31 تیر 1400 10:09

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ماهان ذوب
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 10:49

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

18,400 تومان -600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد پارسه
بروزرسانی: 13 دی 1400 14:44

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 فولاد پارسه
بروزرسانی: 06 مرداد 1400 13:23

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...