مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

فولاد ناب تبریز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

8

حالت: 6 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

10

حالت: 6 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

10

حالت: 12 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

12

حالت: 6 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

12

حالت: 12 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

14

حالت: 6 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

14

حالت: 12 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 خرداد 1400 09:58

16

حالت: 12 متری

کارخانه

15,650 تومان -150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...