مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

بنگاه اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

6

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 8 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

8

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

10

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

10

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

12

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

12

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

14

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

14

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:39

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...