مرتب سازی براساس بازگشت
 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

14

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:56

16

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد ناب تبریز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 03 آذر 1401 11:44

8

حالت: 6 متری

کارخانه

18,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 03 آذر 1401 11:44

10

حالت: 6 متری

کارخانه

18,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 10 آبان 1401 11:04

10

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 21 تیر 1401 10:27

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 03 آذر 1401 11:44

12

حالت: 12 متری

کارخانه

18,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 19 مهر 1401 10:52

14

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 10 آبان 1401 11:04

14

حالت: 12 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 19 مهر 1401 10:52

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 03 آذر 1401 11:44

16

حالت: 12 متری

کارخانه

18,000 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 24 خرداد 1401 11:20

5

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 05 آذر 1401 12:18

5

حالت: 6 متری

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 11 مرداد 1401 10:54

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان
بروزرسانی: 05 آذر 1401 12:18

6

حالت: 6 متری

کارخانه

18,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

صبا فولاد منظومه

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 22 مرداد 1398 09:30

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40

6

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان
بروزرسانی: 12 شهریور 1398 14:40

8

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

نورد آریان فولاد

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 23 تیر 1401 11:31

10

حالت: 6 متری

کارخانه

18,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 05 خرداد 1400 13:17

12

حالت: 6 متری

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم