مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

نورد فولاد تهران

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1399 12:12

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 12 خرداد 1399 15:40

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*50*50 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 10 خرداد 1399 12:46

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*50*50 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 11 آذر 1400 10:53

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

17,550 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 01 تیر 1399 15:35

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 28 تیر 1399 15:30

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 03 دی 1399 14:12

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 22 ارديبهشت 1400 14:07

80*80

حالت: 6 متری

7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 24 آبان 1399 14:42

100*100

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 نورد فولاد تهران
بروزرسانی: 24 آبان 1399 14:42

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...