مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

نورد آریان فولاد

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

16,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

80*80

حالت: 12 متری

8

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

100*100

حالت: 6 متری

10

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

120*120

حالت: 12 متری

12

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 شهریور 1400 12:27

120*120

حالت: 6 متری

12

کارخانه

16,250 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 31 خرداد 1400 12:02

130*130

حالت: 12 متری

12

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 14*140*140 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 20 آبان 1399 13:41

140*140

حالت: 12 متری

14

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 20 آبان 1399 13:41

150*150

حالت: 12 متری

15

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 16*160*160 طول 12 متری نورد آریان فولاد
بروزرسانی: 20 آبان 1399 13:44

160*160

حالت: 12 متری

16

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...