مرتب سازی براساس بازگشت
تنظيم دوباره
 

بنگاه اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشي 3*30*30 شکفته مشهد
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

30*30

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

30*30

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

40*40

حالت: 6 متری

4

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

40*40

حالت: 6 متری

4

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

50*50

حالت: 6 متری

5

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

50*50

حالت: 6 متری

5

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

60*60

حالت: 6 متری

6

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

60*60

حالت: 6 متری

6

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

80*80

حالت: 6 متری

8

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

80*80

حالت: 6 متری

8

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
بروزرسانی: 11 آذر 1400 11:38

100*100

حالت: 6 متری

10

انبار اصفهان

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...