28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 30 تیر 1398
سبد خرید0

میلگرد آجدار

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

12

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,180 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

14

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,130 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

16

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

18

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,070 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

20

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,100 تومان ( -50 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

22

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,070 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 13:18

25

حالت: شاخه

A3

کارخانه

4,070 تومان ( -20 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

کلاف ساده

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1397 13:09

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,450 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 24 مهر 1397 16:05

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,300 تومان ( -100 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 30 بهمن 1397 13:09

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

5,550 تومان ( 150 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

تیرآهن

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 24 تیر 1398 13:32

12

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

14

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,350 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

16

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

18

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,070 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

20

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

22

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

24

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 29 تیر 1398 15:38

27

حالت: 12 متری

IPE

کارخانه

4,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ناودانی

نام کالا قيمت
ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:14

14

حالت: 12 متری

کارخانه

4,900 تومان ( -250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 25 فروردين 1398 15:14

16

حالت: 12 متری

کارخانه

4,900 تومان ( -250 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...